Nieuws

KB onteigening gemeente Deurne (noodzaak) (Titel IIa)

Naar oordeel van de Kroon stond de noodzaak van de onteigening ten aanzien van de teruggebrachte oppervlakte ten tijde van het onteigeningsverzoek niet vast en was het onteigeningsverzoek ten aanzien van deze twee grondplannummers prematuur. Dat verzoeker na het verzoekbesluit en de zienswijze van reclamanten heeft gevraagd om de uiteindelijk ter onteigening aan te wijzen oppervlakten terug te brengen, maakt dit niet anders. Hierbij neemt de Kroon in aanmerking dat verzoeker al ruim een jaar voor het verzoekbesluit wist dat de oppervlakten verminderd konden worden en dat deze ondanks deze wetenschap voor het grotere ruimtebeslag een onteigeningsbesluit heeft aangevraagd. Gelet op het vorenstaande geeft de zienswijze van reclamanten de Kroon aanleiding om het verzoek tot aanwijzing ter onteigening ten aanzien van de onroerende zaken met de grondplannummers 34 en 38 af te wijzen.

Bron: 
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: