Experts

Nysingh Advocaten-Notarissen
Nysingh Advocaten-Notarissen

Uitgelicht

10-09 Grondzaken

Twaalf jaar na de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening is er nog weinig bekend en gepubliceerd omtrent de voor exploitatieplannen verplichte ‘eindafrekening’. Nog weinig gemeenten blijken een eindafrekening te hebben vastgesteld. Duidelijkheid over de manier waarop de betaalde exploitatiebijdrage moet worden herberekend ontbreekt dus nog, mogelijk nog minder over de wijze waarop rekening gehouden moet worden met een programmawijziging. In deze bijdrage wordt een aanzet gedaan om de gevolgen van een programmawijziging bij een eindafrekening inzichtelijk te maken.

Lees meer