Experts

Uitgelicht

07-10 Grondzaken

Economische krimp, toenemende werkloosheid en onzekerheid over de economische toekomstverwachtingen voor de langere termijn hebben invloed op de vastgoedmarkt. Samen met een fors woningtekort, een toename van het aantal huishoudens en de gevolgen van de coronacrisis kan de woningproductie opnieuw (na PFAS- en stikstofperikelen) vertraging oplopen. Dit artikel gaat in op de nu voorziene effecten van de coronacrisis op gebiedsontwikkelingen en de wijze hoe daarop te anticiperen.

Lees meer