Experts

Nysingh Advocaten-Notarissen
Nysingh Advocaten-Notarissen

Uitgelicht

02-06 Grondzaken

In de vorige editie van het praktijkblad gaf Peter Vlek ons een inkijkje in de investerings- en financieringsopgave voor de verduurzaming van huurwoningen in Nederland. In dat artikel werd met name aandacht besteed aan de maatregelen die woningcorporaties kunnen nemen en de financiële gevolgen hiervan. Voor woningcorporaties is het niet de vraag óf het bezit wordt verduurzaamd, maar wel wanneer en hoe dit gebeurt. Naast de financiële vragen, zoals de terugverdiencapaciteit van een duurzaamheidsinvestering en de gevolgen voor een huurder, roept het verduurzamen ook fiscale vragen op. In dit artikel geven de auteurs een overzicht van de fiscale aandachtspunten binnen de vennootschapsbelasting en btw waarmee woningcorporaties te maken (kunnen) krijgen.

Lees meer