Vaststelling watergebiedsplan en nulmeting grondwaterstand

Vaststelling watergebiedsplan en nulmeting grondwaterstand

Het al dan niet beheerder zijn van de betreffende grond, in de door appellante bedoelde zin, doet niet af aan de bevoegdheid van het algemeen bestuur om op grond van de Waterwet een watergebiedsplan vast te stellen. De Afdeling oordeelt dat het besluit mocht worden vastgesteld voordat door middel van peilbuizen inzicht zou zijn verkregen in de exacte grondwaterstand ter plaatse en aldus een betrouwbare nulmeting zou zijn gerealiseerd.

U bent momenteel niet ingelogd. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord om deze pagina te bekijken of gebruik te maken van deze dienst. Bent u nog geen klant? Neem dan een (proef)abonnement.