Peildatum planschade artikel 19 lid 2 WRO bij gefaseerde OGV

Peildatum planschade artikel 19 lid 2 WRO bij gefaseerde OGV

Op grond van de Invoeringswet Wabo (Stb. 2010, 142) wordt de vrijstelling gelijk gesteld met een omgevingsvergunning eerste fase voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan. Daarmee is volgens de Afdeling nog geen omgevingsvergunning in de zin van artikel 6.1 lid 2, aanhef en onder c Wro gegeven, een grondslag voor de verkrijging van een tegemoetkoming. Daarvoor is vereist dat het college ook een beschikking met betrekking tot de tweede fase neemt. Beide beschikkingen tezamen vormen de grondslag voor de verkrijging van een tegemoetkoming. De beschikking tweede fase is in werking getreden op 23 september 2015. Dit betreft dan ook de peildatum, waartegen het verzoek moet worden beoordeeld.

Of het college omgevingsvergunning zal verlenen voor het realiseren van nog meer woningen, is een onzekere toekomstige gebeurtenis. Onzekere toekomstige besluiten zijn echter niet in artikel 6.1, tweede lid, van de Wro vermeld. Daardoor veroorzaakte schade komt dus niet op grond van artikel 6.1, eerste lid, van de Wro voor tegemoetkoming in aanmerking.

Verder biedt de jurisprudentie onder omstandigheden bescherming bij een poging van de initiatiefnemer van het bouwproject of het college om door middel van een zogenoemde salamitactiek onder een planschadeclaim uit te komen.

U bent momenteel niet ingelogd. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord om deze pagina te bekijken of gebruik te maken van deze dienst. Bent u nog geen klant? Neem dan een (proef)abonnement.