De inspanningsverplichting in een bevoegdhedenovereenkomst (Geen garantie op resultaat, maar ook geen vrijbrief)

De inspanningsverplichting in een bevoegdhedenovereenkomst (Geen garantie op resultaat, maar ook geen vrijbrief)

Het is vrij gebruikelijk dat gemeenten in een (bevoegdheden)overeenkomst inzake gebiedsontwikkeling vastleggen dat voor de door hen te voeren ruimtelijke ordeningsprocedure slechts sprake is van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting. Dit is echter geen vrijbrief om niet (tijdig) te hoeven presteren. Het niet nakomen van een inspanningsverplichting kan zelfs uitmonden in een schadevergoedingsplicht. Manfred Fokkema laat dit zien aan de hand van een bespreking van een recent gepubliceerd arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

U bent momenteel niet ingelogd. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord om deze pagina te bekijken of gebruik te maken van deze dienst. Bent u nog geen klant? Neem dan een (proef)abonnement.