Nieuws

Wet toeristische verhuur van woonruimte in Staatsblad

Deze wijziging van de Huisvestingswet 2014 houdt verband met de regulering van de toeristische verhuur van woonruimte.

Wet van 7 oktober 2020 tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 en de Gemeentewet in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte en de aanpak van woonoverlast (Wet toeristische verhuur van woonruimte). Deze wetswijzigingen treden later in werking.

Deze wijziging van de Huisvestingswet 2014 houdt verband met de regulering van de toeristische verhuur van woonruimte. Aan de gemeente worden instrumenten gegeven om de handhaving mogelijk te maken en indien noodzakelijk de neveneffecten van de toeristische verhuur van woonruimte te kunnen voorkomen of beperken. Deze wetswijzigingen voorzien  daartoe in de mogelijkheid voor een registratie-, meld- en/of vergunningplicht.

Door de registratieplicht wordt de informatiepositie van de gemeente verbeterd, waardoor gericht en effectief kan worden gehandhaafd. Door een meld- of vergunningplicht kunnen de negatieve neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte worden voorkomen of beperkt. Hiermee wordt een uniform systeem geïntroduceerd dat specifiek is toegesneden op toeristische verhuur van woonruimte.

Daarnaast wordt een maatregel voorgesteld waarmee gemeenten op basis van de Huisvestingswet 2014 effectiever kunnen optreden tegen woonfraude.

Bron: 
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: