Nieuws

Omslag in handelen nodig voor krimp

Onverkoopbare huizen en winkels die vaak jaren leegstaan zorgen voor problemen in de zogeheten krimpregio’s. De situatie is niet hopeloos, stellen de samenstellers van het rapport ‘Groot dromen, klein beginnen’ van Platform31. Wel laten effectieve strategieën op zich wachten.

Mits het aanpassingsvermogen van overheden, private partijen en burgers wordt geactiveerd, kunnen oplossingen voor krimpgebieden worden gevonden. Niettemin gebeurt er vooralsnog te weinig, zo blijkt uit onderzoek van Platform31.

In het rapport wordt daarbij aangetekend dat experimenteren en ervaringen uitwisselen, uiteenlopende initiatieven stimuleren die beogen de problematiek in krimpgebieden op te lossen. Om daadwerkelijk tot oplossingen te komen, is echter samenwerking tussen publieke en private partijen noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor serieuze burgerinitiatieven en een andere manier van werken. De ideeën zijn er, maar de implementatie ervan duurt lang.

Joks Janssen, hoogleraar ruimtelijke planning en cultuurhistorie bij Wageningen Universiteit, constateert niettemin vooruitgang bij de overheid. “In tegenstelling tot de jaren vijftig en zestig , toen het Rijk vanuit een top-downvisie planmatig aan de slag ging om in economisch opzicht achterblijvende regio’s te stimuleren, probeert het nu als gesprekspartner op te treden”, stelt hij vast.

Lees verder

Bron: 
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Regelgeving, Beheer/Onderhoud, Financiering/Exploitatie, Initiëring/Voorbereiding, (Her)ontwikkeling
Doelgroep: 
Projectontwikkelaar, Opdrachtgever, Ontwerper, Vastgoedjurist, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder