Nieuws

NEPROM zorgt dat Koopgarant ook voor projectontwikkelaars geldt

De NEPROM zoekt met haar leden voortdurend naar mogelijkheden om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Het zogenoemde \'Koopgarant\' product biedt een dergelijke oplossing.

De NEPROM, de vereniging van professionele projectontwikkelaars, vroeg minister de Jager deze regeling ook voor projectontwikkelaars open te stellen en vanaf 30 maart 2011 kunnen projectontwikkelaars deze regeling ook benutten.

Koopgarant betreft een ‘terugkoopregeling’. De eventuele angst van huizenkopers om te zijner tijd met een onverkoopbare woning te blijven zitten, wordt met deze regeling weggenomen. De eventuele winst of een eventueel verlies wordt conform een vooraf vastgestelde sleutel tussen de partijen verdeeld. Dat maakt de stap naar een koopwoning voor starters op de koopwoningmarkt makkelijker. 

De minister heeft onder andere naar aanleiding van het verzoek van de NEPROM het besluit ‘Omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Verkoop onder voorwaarden of maatschappelijk gebonden eigendom’ zo aangepast, dat het uitgebreid wordt naar andere partijen dan woningbouwcorporaties. Het principe was aanvankelijk uitgedacht voor corporaties, maar na aanpassing van de specifieke fiscaal-juridische regels is de regeling nu ook te gebruiken door projectontwikkelaars.

Dit vergroot de mogelijkheden om koopwoningen te bouwen die voor lagere inkomensgroepen beter bereikbaar worden en waarvoor condities gelden die zowel voor de aanbieder als voor de koper financieel evenwichtig zijn. De NEPROM is dan ook zeer verheugd met de doorgevoerde wijziging en verwacht gunstige effecten voor de woningmarkt.

Bron: 
Categorieën: 
Dossiers: