Nieuws

KB onteigening gemeente Waterland (aanbod aan huurder?) (Titel IV)

Het belang van een derde gerechtigde op een te onteigenen onroerende zaak, zoals hier de huurders van reclamante, kan met zich mee brengen dat het in de rede ligt ook met deze derde in onderhandeling te treden. Daartoe is aanleiding indien de verzoeker met de eigenaar van de onroerende zaak geen afspraak heeft kunnen maken over het vrij van huur opleveren van die zaak. In dat geval moet de verzoeker ook de derde gerechtigde, gelet op diens belang, tijdig een aanbod doen.

Bron: 
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: