Nieuws

Grondstrategie Provincie Utrecht

In de nota Uitvoering Grondstrategie is op basis van eerdere besluiten en afspraken een samenhangende, hernieuwd strategisch grondkader gemaakt op basis waarvan de aan- en verkoop van gronden op basis van het Akkoord van Utrecht kan gaan worden gerealiseerd.

Zowel aankoop, ruiling en verkoop van gronden komen aan bod en de financiering daarvan; zo'n 200 miljoen euro voor de aankoop van ongeveer 1500 hectare tot en met 2027. Doel is met name de realisatie van de herijkte EHS. Onderwerpen die o.a. terugkomen in de strategie: koopplicht opgave akkoord van Utrecht wordt hervat, prioritering in opgave en in gebieden, revolverend grondfonds zonder oormerking voortzetten, jaarlijkse evaluatie en een verkooptaakstelling. Dit laatste gaat om oude rijksgronden die de provincie gekregen heeft en die niet meer nodig zijn voor natuur vanwege de kleinere EHS. 

Lees verder

Bron: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Wetgeving
Doelgroep: 
Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder