Nieuws

‘Novelle woningcorporaties moet terug naar tekentafel’

Er moet nog heel wat water door de Rijn stromen voordat minister Stef Blok (Wonen) de afbakening van het corporatiespeelveld bij wet heeft geregeld. Van toezichthouders CFV en WSW, de beleggers van IVBN tot de huurders van de Woonbond en de corporatiesector zelf, niemand is tevreden met de inhoud van de huidige novelle op de Woningwet.

Aan de vooravond van de uitkomst van de parlementaire enquête naar de corporatiesector een inventarisatie van de bezwaren en suggesties.

Op 2 oktober vond het Nationale Symposium Woningcorporaties plaats. De organisatoren, het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) en het Nederlands Instituut voor de Bouw, hadden de hoop dat commissievoorzitter Roland van Vliet er zijn rapport zou toelichten. Maar omdat de afronding is vertraagd tot eind oktober, liet hij verstek gaan. Toch hing het rapport 'als een spook boven het congres', verwoordde dagvoorzitter Jan van der Moolen, oud-directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Dit rapport bepaalt namelijk in hoge mate de novelle op de Woningwet die op zijn beurt bepalend is voor het lot van woningcorporaties.

Allereerst werd een mea culpa beleden over de vele excessen in de corporatiesector. De corporatiesector heeft een lange weg te gaan om het vertrouwen te herwinnen, erkenden corporatiedirecteuren. 'Van natuurlijke partner zijn huurders ons gaan beschouwen als een vijandig instituut. Die positie hebben we zelf verspeeld. We zijn de weg kwijtgeraakt met commerciële projecten, waarbij corporaties tegen elkaar opboden bij de verwerving van grondposities. Om onze legitimiteit te herstellen, moeten we er weer zijn voor de lage inkomensgroepen', aldus René Scherpenisse, bestuurder van de Tilburgse woningstichting Tiwos. Om dat te bewerkstelligen moeten huurders meer zeggenschap krijgen, vindt Hedy van den Berk, directeur van de Rotterdamse woningcorporatie Havensteder. Minder management en meer de wijken in, poneerde Rob Haans, directievoorzitter van De Alliantie en daarvoor saneerder bij De Key. 'Bij De Key en De Alliantie hebben we flink gesnoeid in het management en kantoorpersoneel. De les die we hebben geleerd: we presteren juist beter met minder management en staf.'

Lees meer

Bron: 
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Wetgeving
Doelgroep: 
Vastgoedjurist, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder