Nieuws

‘Beleggers en corporaties moeten handen ineenslaan’

Institutionele beleggers en woningcorporaties kunnen samen een forse impuls geven aan de woningmarkt en een flinke bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland. 'De vraag van consumenten is er, het geld ligt op de plank en het klimaatakkoord vraagt om stevige maatregelen', zegt directievoorzitter Henk Jagersma van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. 'Het is nu het moment om in actie te komen. Doen we dat niet, dan lopen we het risico dat het beschikbare kapitaal een andere bestemming vindt.'

Bij de start van de vastgoedbeurs Provada in Amsterdam stelt Jagersma een driestappenplan voor. Stap 1 is dat de corporaties 30.000 van hun relatief dure huurwoningen verkopen aan institutionele beleggers. 'Financieel is dat geen probleem. Beleggers uit binnen- en buitenland hebben grote belangstelling voor huurwoningen. Volgens onderzoek van Capital Value is dit jaar 5,5 miljard euro beschikbaar, terwijl er slechts 2 miljard wordt geïnvesteerd. Daarmee laten we de kans liggen om 3,5 miljard euro extra te investeren in Nederland. Dat is zonde. Als je wilt dat pensioenfondsen meer in Nederland gaan beleggen, stel ze dan ook in de gelegenheid.'

Stap 2 is dat de corporaties de opbrengst van de verkoop gebruiken om hun schulden af te lossen. In stap 3 investeren zij het resterende vrijgekomen vermogen in grootschalige verduurzaming van de bestaande voorraad en in de bouw van nieuwe starters- en seniorenwoningen. Jagersma: 'De vraag naar dit type woningen is het grootst, vooral in de Randstad. Een werkende jongere die zich op zijn twintigste inschrijft, krijgt vaak pas op zijn dertigste een woning toegewezen. Daarnaast neemt het aantal mensen boven de zeventig en tachtig jaar de komende jaren fors toe. Voor die mensen, vaak alleenstaanden, zijn straks veel te weinig geschikte woningen beschikbaar. Voor een van de rijkste landen ter wereld is dat maatschappelijk gezien onacceptabel.'

Lees verder

Bron: 
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Beheer/Onderhoud, Financiering/Exploitatie, Gebruik
Doelgroep: 
Projectontwikkelaar, Ontwerper, Vastgoedjurist, Adviseur BWT, Adviseur, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder, Gebouwbeheerder, Coördinator BWT