Weigering omgevingsvergunning-bouw na principebesluit strijdig met vertrouwensbeginsel

Weigering omgevingsvergunning-bouw na principebesluit strijdig met vertrouwensbeginsel

Volgens de Afdeling heeft Zorg Anders aannemelijk gemaakt dat in het principebesluit van 27 september 2017 door het college uitlatingen zijn gedaan waaruit zij in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kon en mocht afleiden dat het college bereid was het door haar gewenste gebruik van het perceel mogelijk te maken door van het bestemmingsplan af te wijken. Deze uitlatingen zijn aan te merken als een toezegging de vergunning in beginsel te verlenen, tenzij nadien relevante nieuwe feiten bekend zouden worden of zich nieuwe omstandigheden zouden voordoen. Aangezien geen belangenafweging is gemaakt is dit strijdig met artikel 3:4 lid 1 Awb.

U bent momenteel niet ingelogd. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord om deze pagina te bekijken of gebruik te maken van deze dienst. Bent u nog geen klant? Neem dan een (proef)abonnement.