Watervergunning en ontoereikende vaardiepte geen weigeringsgrond

Watervergunning en ontoereikende vaardiepte geen weigeringsgrond

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen kent art. 6.21 Waterwet een limitatieve opsomming van weigeringsgronden. Evidente privaatrechtelijke belemmeringen zijn geen reden om een watervergunning te weigeren. Voor het oordeel dat de alternatieve route niet doorvaarbaar moet worden geacht omdat de in de vergunning voorgeschreven diepte van 1,0 m niet toereikend is, bestaat naar het oordeel van de Afdeling geen grond.

U bent momenteel niet ingelogd. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord om deze pagina te bekijken of gebruik te maken van deze dienst. Bent u nog geen klant? Neem dan een (proef)abonnement.