Watervergunning en 10%-norm vissterfte door waterkrachtcentrales ten onrechte toegepas

Watervergunning en 10%-norm vissterfte door waterkrachtcentrales ten onrechte toegepas

Gelet hierop en in het licht van wat in de kaderrichtlijn water onder de toestand van oppervlaktewaterlichamen wordt verstaan, is de Afdeling van oordeel dat de 10%-norm een norm is voor de ecologische kwaliteit van watersystemen, als bedoeld in art. 2.10 Waterwet. Dit betekent dat de 10%-norm krachtens hoofdstuk 5 Wet milieubeheer moet worden vastgesteld. Het staat vast dat de 10%-norm niet krachtens art. 5.1, eerste lid, Wet milieubeheer bij algemene maatregel van bestuur is vastgesteld. Evenmin is de 10%-norm, overeenkomstig art.

U bent momenteel niet ingelogd. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord om deze pagina te bekijken of gebruik te maken van deze dienst. Bent u nog geen klant? Neem dan een (proef)abonnement.