Verlenging beslistermijn en belanghebbendheid

Verlenging beslistermijn en belanghebbendheid

Besluiten tot verlenging van de beslistermijn worden blijkens vaste jurisprudentie gezien als voorbereidingsbesluiten in de zin van art. 6:3 Awb die niet vatbaar zijn voor bezwaar of beroep, tenzij de beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Het belang van appellant sub 1 bij het besluit om de beslistermijn te verlengen, kan niet los worden gezien van zijn belang bij de beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het oprichten van 43 woningen aan de Venderinksweg.

U bent momenteel niet ingelogd. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord om deze pagina te bekijken of gebruik te maken van deze dienst. Bent u nog geen klant? Neem dan een (proef)abonnement.