Rijksinpassingsplan 90 windturbines en cumulatieve geluidhinder c.q. slagschaduw onvoldoende onderzocht

Rijksinpassingsplan 90 windturbines en cumulatieve geluidhinder c.q. slagschaduw onvoldoende onderzocht

De Afdeling overweegt dat het Activiteitenbesluit waaraan de inrichtingen moeten voldoen niet voorziet in een norm voor geluidhinder die afkomstig is van meerdere inrichtingen. Het geluidsonderzoek en de motivering van de ministers gaan daar wel van uit. Gelet op dit uitgangspunt van de ministers ontbreekt ten onrechte een planregel die bescherming biedt tegen de cumulatieve geluidhinder van de in het plan voorziene windturbines. Het plan waarborgt niet dat de gecumuleerde geluidsbelasting van de windturbines van het RIP tezamen ten hoogste 47 dB Lden en 41 dB Lnight veroorzaken.

U bent momenteel niet ingelogd. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord om deze pagina te bekijken of gebruik te maken van deze dienst. Bent u nog geen klant? Neem dan een (proef)abonnement.