Omgevingsvergunning handelsreclame en afwijken van welstandscriteria?

Omgevingsvergunning handelsreclame en afwijken van welstandscriteria?

Anders dan de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat het college met de hiervoor onder 5.3 weergegeven motivering deugdelijk heeft gemotiveerd waarom het van de Omgevingsnota wil afwijken. Hiermee heeft het college voldaan aan de eisen van art. 2.10, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo. Anders dan de rechtbank heeft overwogen geldt er op grond van art. 4:84 van de Awb geen verdergaande motiveringsplicht voor het college. De rechtbank heeft dit niet onderkend.

 

U bent momenteel niet ingelogd. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord om deze pagina te bekijken of gebruik te maken van deze dienst. Bent u nog geen klant? Neem dan een (proef)abonnement.