Omgevingsvergunning-bouw en uitleg limitatief-imperatief stelsel

Omgevingsvergunning-bouw en uitleg limitatief-imperatief stelsel

De Afdeling overweegt dat het hier gaat om een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’. Dit is een project als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder a van de Wabo. Als het college een aanvraag voor een dergelijk project ontvangt, moet deze het bouwplan toetsen aan artikel 2.10, lid 1 van de Wabo. Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, geldt bij die toetsing een zogenoemd limitatief-imperatief stelsel. Dit betekent dat het college moet beoordelen of zich één of meer van de weigeringsgronden uit artikel 2.10, lid 1 van de Wabo voordoen.

U bent momenteel niet ingelogd. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord om deze pagina te bekijken of gebruik te maken van deze dienst. Bent u nog geen klant? Neem dan een (proef)abonnement.