Grondverkoop tegen marktconforme prijs is geen aanbestedingsplichtige opdracht, geen staatssteun en kent geen mededingingsnorm

Grondverkoop tegen marktconforme prijs is geen aanbestedingsplichtige opdracht, geen staatssteun en kent geen mededingingsnorm

Dit arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden draait om de verkoop van een voormalige gemeentehuislocatie aan een supermarktexploitant. Een concurrerende exploitant vorderde in kort geding (onder meer) een verbod voor de gemeente om de locatie te verkopen zonder een openbare biedingsprocedure. Het Hof wijst deze vordering af en overweegt daartoe ten eerste dat hier geen sprake is van een aanbestedingsplichtige opdracht omdat niet aannemelijk is gemaakt dat de gemeente een bouwplicht heeft opgelegd en de gemeente geen rechtstreeks economisch belang bij het te realiseren werk heeft.

U bent momenteel niet ingelogd. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord om deze pagina te bekijken of gebruik te maken van deze dienst. Bent u nog geen klant? Neem dan een (proef)abonnement.