Gedoogplicht Waterwet met onevenredige nadelige gevolgen?

Gedoogplicht Waterwet met onevenredige nadelige gevolgen?

Voor het antwoord op de vraag of de belangen van een rechthebbende onteigening vorderen, is de voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk benodigde grondoppervlakte in verhouding tot het totale grondoppervlak van de rechthebbende van belang. Ook is van belang of zich bijzondere omstandigheden voordoen, zoals de omstandigheid dat de bruikbaarheid van de rest van een perceel vermindert. In casu heeft de rechtbank terecht overwogen dat het dagelijks bestuur in redelijkheid van zijn bevoegdheid gebruik heeft gemaakt om appellante de gedoogplicht op te leggen.

U bent momenteel niet ingelogd. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord om deze pagina te bekijken of gebruik te maken van deze dienst. Bent u nog geen klant? Neem dan een (proef)abonnement.