Bestuurlijke boete Msw en zijn bospercelen in gebruik in het kader van de normale bedrijfsvoering?

Bestuurlijke boete Msw en zijn bospercelen in gebruik in het kader van de normale bedrijfsvoering?

Om te kunnen vaststellen of de in het geding zijnde gronden aangemerkt kunnen worden als tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond is ingevolge artikel 1 lid 1 aanhef en onderdeel m Msw, zo volgt uit de wetsgeschiedenis, onder meer bepalend of de landbouwer de feitelijke beschikkingsmacht over deze gronden had. Zo nee, dan kunnen zij reeds hierom geen rol spelen bij de beantwoording van de vraag of de gebruiksnormen als bedoeld in artikel 8 Msw zijn overschreden.

U bent momenteel niet ingelogd. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord om deze pagina te bekijken of gebruik te maken van deze dienst. Bent u nog geen klant? Neem dan een (proef)abonnement.