Bestemmingsplan en richtafstand c.q. akoestisch onderzoek helikopterhaven voldoet niet aan VNG-brochure

Bestemmingsplan en richtafstand c.q. akoestisch onderzoek helikopterhaven voldoet niet aan VNG-brochure

Voor zover de raad zich op het standpunt stelt dat het voldoen aan de geluidscontournorm uit de Wet luchtvaart, op zichzelf, aantoont dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, volgt de Afdeling dit standpunt niet. Uit het enkele feit dat de geluidbelasting ten gevolge van de helikopterhaven ter plaatse van de recreatiewoningen minder is dan 56 dB(A)Lden, volgt niet zonder meer dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in het kader van de goede ruimtelijke ordening.

U bent momenteel niet ingelogd. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord om deze pagina te bekijken of gebruik te maken van deze dienst. Bent u nog geen klant? Neem dan een (proef)abonnement.