Bestemmingsplan en dynamische verwijzing naar beleidsregels gemeentelijke parkeernormen

Bestemmingsplan en dynamische verwijzing naar beleidsregels gemeentelijke parkeernormen

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen is een dynamische verwijzing naar beleidsregels in de nota ‘Parkeren en Stallen Noordwijk 2013’, dan wel de opvolger daarvan op grond van art. 3.1.2, tweede lid, aanhef en onder a, Bro in beginsel toegestaan. Evenwel ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat art. 9, lid 9.1.1, in strijd is met art. 3.1.2, tweede lid, aanhef en onder a, Bro.

U bent momenteel niet ingelogd. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord om deze pagina te bekijken of gebruik te maken van deze dienst. Bent u nog geen klant? Neem dan een (proef)abonnement.