Overslaan en naar de inhoud gaan

Grondzaken en Gebiedsontwikkeling: 2021 -1

Het transformeren van gebieden tot mooie duurzame stedelijke woon- en werkomgevingen is een kunst op zich en vergt een integrale aanpak om het gebied na transformatie ook goed te houden. In het openingsartikel Management en organisatie in de exploitatiefase, belangrijk voor gebiedsontwikkeling en de nieuwe stedelijke economie bepleiten Theo Stauttener, Jaap Zijda, Hans Karssenberg en Jaap Schoufour om met een flink aantal gebieden en partijen samen de krachten te bundelen en al doende te leren, en daarvoor een gezamenlijke financiering te regelen.
Zo ook Erwin Heurkens en Wouter Jan Verheul die in hun artikel Innovatieve financieringsarrangementen bij stedelijke gebiedstransformaties beschrijven dat de huidige opgaven van gebiedstransformaties onderling zo afhankelijk zijn dat betrokken partijen niet zonder elkaar kunnen, ook wat de financiering betreft.

Demetrio Muñoz Gielen en Harry Nijland schetsen in het artikel Optimalisering doorrekening gebiedsoverstijgende kosten via overeenkomst en nieuwe regeling Omgevingswet met welk beleid gemeenten het in rekening brengen van gebiedsoverstijgende kosten in de overgang naar de Omgevingswet, steviger kunnen organiseren.
Het Nederlandse klimaat verandert met risico’s voor gezondheid, veiligheid en economie. Gert Dekker en Simon Handgraaf schetsen de mogelijkheden van decentrale regelgeving om klimaatbestendig bouwen te bevorderen.

De coronacrisis heeft op korte termijn nauwelijks invloed op het grond(prijs)beleid van gemeenten. Erik de Leve geeft de conclusies weer uit de jaarlijkse benchmark Gemeentelijke Grondprijzen 2020-2021 van de Stec Groep waaraan 131 gemeenten meededen. 65% ziet geen invloed van de coronacrisis op de grondwaarde van woningen en werklocaties.

Twee ietwat vermanende columns. Myrthe Hinskens bespreekt de differentiatie in de tarieven voor de overdrachtsbelasting naar verkrijger en het financiële effect daarvan op woningcorporaties. Manfred Fokkema gaat in op jurisprudentie waaruit zou blijken dat niet alle gemeenten de afspraak=afspraak-gedachte altijd even nauw nemen…

In de kroniek jurisprudentie exploitatieplannen Grondexploitatiewet bespreken Joan Naus en Shari Sheer Mahomed enkele uitspraken over exploitatieplannen in de periode 1 juni 2020 tot 1 januari 2021. Frans van der Loo geeft in de vaste jurisprudentierubriek een overzicht van recente uitspraken.

Bekijk hier de pdf

Jaargang: 
2021
Volgnummer: 
1